Opzeggen

Lidmaatschap beëindigen

Indien een lid zijn/haar lidmaatschap wenst te beëindigen, dient dit schriftelijk (per brief of e-mail) kenbaar te worden gemaakt bij de ledenadministratie. Contactgegevens van de ledenadministratie zijn te vinden op de pagina “Organisatie & Contact“. De ledenadministratie zal beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk (per brief of e-mail) bevestigen.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden per het einde van het seizoen. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór het einde van het lopende seizoen te worden doorgegeven, te weten vóór 1 juli. Het lidmaatschap blijft geldig tot het einde van het lopende seizoen en wordt aan het einde van het seizoen beëindigd. Een lid is contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen (1 juli), ook wanneer dit lid voortijdig besluit om te stoppen.