Alcohol- en drugsbeleid

Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn, wil volleybal vereniging VIOS-Eefde een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden. In aansluiting op de huidige wet- en regelgeving is daarom overmatig alcoholgebruik alsmede het gebruik en bezit van drugs verboden.

De volgende regels en sancties gelden in de zaal(delen) en kleedkamers waar VIOS gebruik van maakt binnen Sportzaal de Stuw.

Alcohol

 1. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol aan sportactiviteiten deel te nemen.
 2. Personen die elders alcohol genuttigd hebben, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen.

Drugs (soft- en harddrugs)

 1. Het is niet toegestaan op enig moment drugs te gebruiken, te dealen en/of in bezit te hebben.
 2. Het is niet toegestaan onder invloed van drugs aan sportactiviteiten deel te nemen.

Bij overtreding van de bovengenoemde regels met betrekking tot alcohol en/of drugs volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Bij minderjarigen worden altijd de ouders/verzorgers ingelicht. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

 • Waarschuwing
 • Verwijderen uit de zaal(delen) en/of kleedkamer
 • een (aan tijd gebonden) speelverbod
 • schorsing van het lidmaatschap
 • ontzetting uit het lidmaatschap
 • een andere gepast geachte sanctie
 • of combinatie van voorgaande sancties.

Indien er sprake is van handel in of het aanzetten van derden tot gebruik van drugs wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

 

Wij houden ons te allen tijde aan de gedragscodes van de Nevobo en overheid: centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders