Contributie

Wat kost volleyballen per jaar?

Alle leden van VIOS-Eefde betalen contributie. Bij aanmelding dient ieder lid een aanmeldingsformulier in te vullen en naar ons op te sturen, waarmee zij de vereniging toestemming geven de contributie van zijn/haar rekening te incasseren. De hoogte van de verschuldigde contributie zal aan het begin van het seizoen bekend worden gemaakt. Een seizoen loopt van 1 september tot 1 juli. Een lid is contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen, ook wanneer dit lid voortijdig besluit om te stoppen. Opzegging dient altijd schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie.

Als een iemand na de seizoenstart lid wordt, geldt voor de contributie het volgende:
– Contributie is verschuldigd met ingang van de eerste dag van de maand op de eerste keer meetrainen.

Voorbeeld: Wanneer je mee gaat trainen met ingang van 21 oktober, ben je contributie verschuldigd per 1 november. Als je per 12 februari begint met trainen, ben je contributie verschuldigd per 1 maart.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Zou je graag willen komen volleyballen, maar kun je hier wel wat financiële hulp bij gebruiken? Lees dan hier over het Volwassenenfonds!

 

Contributie (basis) Toeslag tweede training
CMV-jeugd € 135,00 al inbegrepen
A/B/C-jeugd € 265,00 al inbegrepen
Senioren € 250,00 € 90,00
Recreanten € 195,00
Nevobo-lidmaatschap € 17,50

Toelichting:

 • Je betaalt contributie voor het team waarin je speelt.
  * Voorbeeld A: een jeugdlid dat in een seniorenteam speelt, betaalt contributie zoals dat voor senioren is bepaald.
  * Voorbeeld B: een lid dat slechts één per week traint in een team dat twee keer per week traint, betaalt contributie zoals dat voor dat team (o.b.v. twee keer trainen) is bepaald.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden die competitie spelen en leden die enkel meetrainen.
 • Gezinskorting:
  * Bij drie leden uit hetzelfde gezin wordt een korting gehanteerd van 10% per lid.
  * Bij vier leden uit hetzelfde gezin wordt een korting gehanteerd van 20% per lid.
  * De korting geldt alleen wanneer alle gezinsleden het hele seizoen betalend lid zijn geweest.
  * De korting wordt aan het eind van het seizoen gerestitueerd.
 • De contributie wordt in vier termijnen geïncasseerd:
  * De Nevobo-contributie wordt in september geïncasseerd.
  * De verenigingscontributie wordt in drie termijnen geïncasseerd, te weten in oktober, januari en april.