Gedragsregels

Binnen VIOS-Eefde houden we het graag gezellig. Om te zorgen dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is, hebben we een paar regels opgesteld. Zo kan iedereen met een veilig gevoel deelnemen aan het verenigingsleven bij VIOS-Eefde.

Algemene normen en waarden
We gaan allemaal normaal met elkaar om. Dat betekent dat we iedereen, alle spelers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij VIOS-Eefde, in hun waarde laten. We komen allemaal trainen, spelen, kijken en helpen omdat we de sport leuk vinden en de gezelligheid waarderen. Daarom behandel je iedereen zoals je zelf ook behandeld wil worden en sluiten we niemand buiten.

Telefoongebruik in de kleedkamer
In de tijd dat vrijwel iedereen altijd een telefoon bij zich draagt, vinden wij het belangrijk om hier afspraken over te maken. Telefoongebruik in de kleedkamer moet daarom tot een minimum worden beperkt. Er wordt geen beeld- en/of audiomateriaal gemaakt indien niet alle aanwezigen hier expliciet mee hebben ingestemd.

Pestgedrag
Natuurlijk keuren wij pestgedrag ten zeerste af. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen en plezier hebben in zowel het spel als in het sociale leven binnen de vereniging. Ga daarom altijd met elkaar in gesprek en laat het weten als je iets niet fijn vindt. Zegt of doet iemand iets waar jij je niet prettig bij  voelt? Laat het diegene weten. Je kunt ook altijd in overleg gaan met je trainer of een vertrouwenscontactpersoon. Lees over de laatste meer hieronder.

Voel jij je onveilig, of wil je een situatie melden?
Om te zorgen dat wij een veilig sociaal klimaat hebben binnen onze vereniging, hebben wij vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) binnen onze vereniging. Bij deze VCP’s kun je altijd terecht als je hulp nodig hebt of een situatie wil melden. Zij zullen je bijstaan en meedenken in het oplossen van het probleem. Zij gaan altijd discreet om met jouw privacy, dus voel je nooit bezwaard om contact met een VCP op te nemen. Vind alle informatie en contactgegevens van de VCP’s op onze pagina Vertrouwenscontactpersoon.

Alcohol en drugs
Binnen de vereniging hanteren wij een alcohol- en drugsbeleid. Deze is terug te vinden op de pagina Alcohol- en drugsbeleid.

Let op: Aan deze pagina wordt nog gewerkt.
Versie 11 oktober 2023